Power Industry Tree Pole (Nedtagning av nödställd i trästolpar)

Alla som jobbar inom kraftbranschen som arbetar i stål- eller trästolpe.

Anmäl deltagare/grupp

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som jobbar i trästolpar och klättrar med stolpskor. Vi lär ut EBR-metoden för nedtagning av nödställd.

Kursinformation

Vi står för utrustning och material under kursen. På C2s utbildningar använder vi alltid den senaste och bästa utrustningen som finns på marknaden. Kurserna kan hållas både på svenska och engelska. Utbildningen genomförs på vår kursanläggning i Uppsala eller hos kund. Minimum 4 max 12 deltagare.