Fast Rope

Anmäl deltagare/grupp

Vår utbildningsanläggning C2 Training Center erbjuder en unik möjlighet för övning med Fast Rope. Räddningstjänst, brandförsvar, militär och polis använder anläggningen för träning och utbildning. Denna typ av specialträning kräver särskild utbildning och särskilda instruktörer.

Kontakta oss för mer information.

C2 Training Center har en takhöjd på 18 meter och är utrustad för övning, utbildning och träning. C2 Training Center ligger i Uppsala i direkt anslutning till C2 Vertical Safety. Utbildningshallen kan även bokas för företagsintern utbildning och träning.