Erik Bergsman: Att falla eller inte falla

Erik Bergsman är scenbyggare och reparbetare i grunden och har erfarenhet av arbete på hög höjd då han bland annat arbetat med att bygga och rigga festivalscener. Sedan tre år tillbaka är Erik instruktör på C2 och hos oss håller han utbildningar och kurser med fokus på ett säkert arbete på hög höjd. Här berättar Erik om vilka metoder som finns att tillgå, och hur du ska göra för att hitta den bästa metoden.

Erik åker ofta ut till kunder för att ge en metodkonsultation i deras egen arbetsmiljö. Utbildningar och konsultationer hålls även hos C2 i en säker och kontrollerad miljö inomhus, där det bland annat finns tillgång till simulerade vindkraftverk. Det finns många olika metoder för att utföra samma arbetsuppgifter, så hur ska man veta vilken som är bäst lämpad?

Metod och utrustning

Utbudet är otroligt stort när det kommer till metoder och olika typer av utrustning, men allt kan inte användas till vad som helst. Om du är ute efter att köpa rep, backa då bandet och fundera över vad det är du ska utföra, kanske är inte rep den mest effektiva och kompatibla metoden för det moment som du ska utföra? Det viktigaste är att metoden och tekniken är både säker och ergonomisk. Tekniken bör också vara effektiv och lättarbetad.

Aktiv vs passiv metod

Man brukar skilja på två olika typer av metoder när det kommer till säkerhetsutrustning och fallskydd: aktiv och passiv metod. En passiv metod innebär att något fångar dig om du faller. En aktiv metod innebär istället att en utrustning är spänd eller sträckt och hindrar dig från att falla överhuvudtaget.

Inom dessa två metoder finns det hundratals olika lösningar som grenar ut sig och passar för olika ändamål och situationer, men aktiva fallskydd är en överlägsen metod eftersom tekniken då hindrar en olycka från att ske överhuvudtaget. Vad väljer du helst, att falla eller inte falla?

 

Riskanalys, räddningsplan och fallrisk

Vid arbete med olika tekniker och metoder är det viktigt att ha en räddningsplan och en riskanalys, så att det finns en färdig plan som funkar i olika situationer som kan uppstå i arbetet. Om du behöver hjälp av räddningstjänst när du arbetar på ett vindkraftverk kommer de inte att kunna ta sig upp, utan istället stå på marken och vänta. Därför är det viktigt att dina kollegor har kunskap om hur de får ner dig till ambulansen. Räddningsplanen ska vara uppdaterad och kunskapen från denna ska finnas hos de personer som utför riskfyllda arbeten varje dag.

Vi har en teoretisk kurs i Risk Management som vänder sig till arbetsledare och projektledare. Det tas då fram en bra mall och formel som företaget kan stå på som väver samman länken mellan tekniker och projektledare, berättar Erik.

Fallrisk och höjd är faktorer som kan påverka valet av metod. Vi människor är höjdrädda av naturen och om man är väldigt höjdrädd och förlorar kontrollen innebär det en hög risk, vilket gör att metoden får en stor betydelse. Det är viktigt att metoden och utrustningen är säker och lättarbetad. Dessa två kriterier uppfylls lättast genom att du väljer metod och utrustning specifikt efter de arbetsmoment som du ska utföra, samt efter den miljö som momenten kommer att utföras i.

 

Tre tips för att hitta den bästa metoden

1. Kompetens och utbildning

Har man en bra kompetens förstår man funktionen bakom olika tekniker och metoder, vilket gör att man kan vända och vrida utrustning till att få den funktion som man vill. Besitter man inte en lika hög kompetens krävs det istället mycket, och specifik, utrustning för varje separat moment.

2. Utrustning och bra verktyg

Besvara först vad din uppgift är och fundera sedan över vad du ska utföra med den metod som du söker. Med bra hjälpmedel och verktyg som är anpassade efter just den situation och de arbetsmoment som du tänkt utföra kan du hitta den bästa metoden.

3. Lär dig av dina misstag – och prestationer!

Många av oss gör en stor sak av att begå ett misstag, och då är alla snabba med att reflektera över vad det var som gick fel. När det istället sker något bra är vi inte lika bra på att reflektera och fundera över vad vi kan lära oss till nästa gång – något vi alla borde bli bättre på!

Behöver du hjälp att hitta rätt metod för just ditt företag? Kontakta oss här.