Att tänka säkert tyder på erfarenhet och professionalism

“Att tänka säkert och att ha praktiska lösningar inom säkerhet tyder på erfarenhet och professionalism” säger Fredrik Sellberg, projektansvarig och besiktningsman på ERAB. Här berättar Fredrik mer om varför han väljer att förlägga företagets utbildningar i C2 Safetys regi och vad han själv har lärt sig av flera års arbete inom reparbetarbranchen.

ERAB utför alla slags entreprenader avseende skorstenar i tegel, stål och betong. Deras kundstock består av skandinaviska industrier inom flera olika branscher som stål, papper, raffinaderier, värmeverk, avfallsverk och kärnkraftverk. ERAB sysselsätter för närvarande cirka 15 personer och den som vill jobba här behöver ha god fysik och tåla mycket höga höjder.

Hej Fredrik, berätta lite kort om dig och dina arbetsuppgifter.

– Jag är projektansvarig och besiktningsman ERAB, där vi bland annat arbetar med besiktning, reparation och montering av alla på marknaden förekommande industriskorstenar. Jag har arbetat på ERAB i olika omgångar sedan 1996, men jag har även flera års erfarenhet som egenföretagare inom samma bransch. 

Hur kom du i kontakt med C2 Safety?

– År 2013 gick jag IRATA 1-utbildningen hos ett annat företag. När vi senare skulle utbilda en medarbetare valde vi att genomföra den hos C2 Safety. Vår medarbetare blev så pass nöjd med professionalismen och bemötandet att vi valt att fortsätta förlägga våra utbildningar hos C2 Safety. Jag själv har valt att uppdatera min tidigare IRATA-utbildning och även genomfört utbildningen Rope Rescue på C2 Safety.

I ert arbete förekommer dagligen reparbete på hög höjd, inte sällan i obekväma situationer. Vilken nytta har ni haft av de utbildningar som ni har gått hos oss?

– Det främsta med att arbeta med rep är att vi får åtkomst till besvärliga positioner på ett mycket effektivare och snabbare sätt än tidigare. Det minskar i sin tur kostnaden för våra beställare eftersom vi lägger mindre tid på etableringen. Det är väldigt värdefullt – nästintill ett krav – att man idag har effektiva arbetsmetoder. På så sätt kan man ligger man även i framkant i branschen.

Du har lång erfarenhet av reparbete på hög höjd. Vilka är de tre viktigaste insikterna gällande säkerheten i ditt yrke?

– För det första vill jag lyfta vikten av att man alltid ska ha dubbel säkerhet. Ta ett steg i taget och fundera på vilka metoder som gör att ni blir dubbelt säkrade. Det handlar framförallt om att individuellt vara dubbelt säkrad, genom exempelvis backup-rep ifall något händer. En annan insikt är att det är viktigt att ha praktisk kännedom och vana av den utrustningen som används.

Slutligen vill jag lyfta det positiva i att säkerhet har blivit ett populärt ämne inom branschen. Att tänka säkert och att ha praktiska lösningar inom säkerhet har blivit något coolt och det tyder på erfarenhet och professionalism.

Om du vill rekommendera C2 Safetys utbildningar, vad skulle du då vilja framhålla?

– Jag tycker att det är ett väldigt professionellt företag och väldigt bra instruktörer som kan axla rollen på ett bra sätt. Jag vill även framhålla att vi har haft ett mycket bra samarbete med inköp av produkter via C2 Safety.

C2 Safety är även väldigt lösningsorienterade. När jag uppdaterade min utbildning senast hade Coronaviruset precis brutit ut på allvar. Jag blev imponerad av hur C2 Safety hanterade situationen genom att garantera alla deltagarnas säkerhet ur smittosynpunkt  samtidigt som de såg till att vi kunde genomföra alla våra planerade utbildningar.

OM ERAB

ERAB, Entreprenad Reparationer AB utför alla slags entreprenader avseende skorstenar i tegel, stål och betong. Deras kundstock består av skandinaviska industrier inom flera olika branscher; stål, papper, raffinaderier, värmeverk, avfallsverk, kärnkraftverk och andra större offentliga anläggningar som sjukhus och myndigheter.

ERAB samarbetar med en av Europas ledande tillverkare av stålskorstenar som arbetar med senaste produktionsteknologier. Huvudkontoret ligger i Örebro och deras arbetsområde är hela Sverige och Norden.