Dags för den årliga kontrollen – PPE-inspektion

Hos oss kan du genomföra den årliga inspektionen av personlig skyddsutrustning. Vi arbetar med ett kvalitetssäkrat system och verifierade metoder där alla testresultat dokumenteras och kan följas upp. Vill du sköta företagets inspektion själv erbjuder vi den utbildning som krävs. Hos oss kan du också lära dig mer om hur du använder dokumentationssystemet Papertrail.

Att inspektera 200 meter rep kräver erfarenhet. Här berättar Weine Pernersten, Training Manager på C2 och ansvarig för PPE-inspektioner mer om den livsviktiga inspektionen och ger dig några råd på vägen. Och har du ålderskasserade rep så får de nu ett nytt syfte i en helt annan bransch!

Hallå där, vad händer här?
”Just nu genomför vi vår årliga inspektion i vår träningsanläggning.”

Hur mycket utrustning är det totalt som inspekteras?
”Enligt vårt dokumentationsprogram Papertrail som vi använder för att bokföra inspektionen, så tittar vi på strax över 2300 prylar. Då räknar vi även in ankarpunkter som ska kontrolleras och andra strukturella delar som behöver ses över.”

Hur ofta gör ni den här inspektionen?
”All PPE (personlig skyddsutrustning) måste enligt lag genomgå inspektion minst en gång per år. Då vi är anslutna till IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) så har vi lite hårdare krav om att utföra detta var sjätte månad. Så i början av juli börjar vi om igen!”

Vilka är dina bästa tips när man inspekterar sin egen utrustning?
”Se till att ha en grundläggande utbildning inom PPE-inspektion. Varje pryl är unik. Lusläs manual och inspektionsföreskrifter för respektive produkt, och var aldrig rädd att fråga om en andra åsikt om du är osäker.”

Vilken utrustning är mest utmanande att inspektera?
”Rep. Utan tvekan. Att hålla koncentrationsnivån på topp efter att ha kommit halvvägs in i inspektionen på ett 200 meters rep, det kräver erfarenhet. Till detta tillkommer kunskapen kring föroreningar på repet. Vad är den där fläcken? Vad anses som ofarligt? Olja, färg eller jord från gräsmattan?”

Vad gör ni med utrustning som kasseras?
”Vi är väldigt noga med att allt går till återvinningscentralen för förbränning. Vi kan inte riskera att kasserad utrustning som för ett otränat öga ser fullt användbart ut, hamnar i händerna på någon som fortsätter använda det.

I år har vi dock gjort ett avsteg från detta, och skänker våra ålderskasserade rep till en förening som i samarbete med Uppsala Kommun, städar Fyrisån med hjälp av magnetfiske. Där får våra gamla rep ett nytt liv, och vi kan samtidigt bidra med att över 3 ton skrot per år lämnar Fyrisån!”