Att tänka säkert tyder på erfarenhet och professionalism

“Att tänka säkert och att ha praktiska lösningar inom säkerhet tyder på erfarenhet och professionalism” säger Fredrik Sellberg, projektansvarig och besiktningsman på ERAB. Här berättar Fredrik mer om varför han väljer att förlägga företagets utbildningar i C2 Safetys regi och vad han själv har lärt sig av flera års arbete inom reparbetarbranchen.

ERAB utför alla slags entreprenader avseende skorstenar i tegel, stål och betong. Deras kundstock består av skandinaviska industrier inom flera olika branscher som stål, papper, raffinaderier, värmeverk, avfallsverk och kärnkraftverk. ERAB sysselsätter för närvarande cirka 15 personer och den som vill jobba här behöver ha god fysik och tåla mycket höga höjder.

Hej Fredrik, berätta lite kort om dig och dina arbetsuppgifter.

– Jag är projektansvarig och besiktningsman ERAB, där vi bland annat arbetar med besiktning, reparation och montering av alla på marknaden förekommande industriskorstenar. Jag har arbetat på ERAB i olika omgångar sedan 1996, men jag har även flera års erfarenhet som egenföretagare inom samma bransch. 

Hur kom du i kontakt med C2 Safety?

– År 2013 gick jag IRATA 1-utbildningen hos ett annat företag. När vi senare skulle utbilda en medarbetare valde vi att genomföra den hos C2 Safety. Vår medarbetare blev så pass nöjd med professionalismen och bemötandet att vi valt att fortsätta förlägga våra utbildningar hos C2 Safety. Jag själv har valt att uppdatera min tidigare IRATA-utbildning och även genomfört utbildningen Rope Rescue på C2 Safety.

I ert arbete förekommer dagligen reparbete på hög höjd, inte sällan i obekväma situationer. Vilken nytta har ni haft av de utbildningar som ni har gått hos oss?

– Det främsta med att arbeta med rep är att vi får åtkomst till besvärliga positioner på ett mycket effektivare och snabbare sätt än tidigare. Det minskar i sin tur kostnaden för våra beställare eftersom vi lägger mindre tid på etableringen. Det är väldigt värdefullt – nästintill ett krav – att man idag har effektiva arbetsmetoder. På så sätt kan man ligger man även i framkant i branschen.

Du har lång erfarenhet av reparbete på hög höjd. Vilka är de tre viktigaste insikterna gällande säkerheten i ditt yrke?

– För det första vill jag lyfta vikten av att man alltid ska ha dubbel säkerhet. Ta ett steg i taget och fundera på vilka metoder som gör att ni blir dubbelt säkrade. Det handlar framförallt om att individuellt vara dubbelt säkrad, genom exempelvis backup-rep ifall något händer. En annan insikt är att det är viktigt att ha praktisk kännedom och vana av den utrustningen som används.

Slutligen vill jag lyfta det positiva i att säkerhet har blivit ett populärt ämne inom branschen. Att tänka säkert och att ha praktiska lösningar inom säkerhet har blivit något coolt och det tyder på erfarenhet och professionalism.

Om du vill rekommendera C2 Safetys utbildningar, vad skulle du då vilja framhålla?

– Jag tycker att det är ett väldigt professionellt företag och väldigt bra instruktörer som kan axla rollen på ett bra sätt. Jag vill även framhålla att vi har haft ett mycket bra samarbete med inköp av produkter via C2 Safety.

C2 Safety är även väldigt lösningsorienterade. När jag uppdaterade min utbildning senast hade Coronaviruset precis brutit ut på allvar. Jag blev imponerad av hur C2 Safety hanterade situationen genom att garantera alla deltagarnas säkerhet ur smittosynpunkt  samtidigt som de såg till att vi kunde genomföra alla våra planerade utbildningar.

OM ERAB

ERAB, Entreprenad Reparationer AB utför alla slags entreprenader avseende skorstenar i tegel, stål och betong. Deras kundstock består av skandinaviska industrier inom flera olika branscher; stål, papper, raffinaderier, värmeverk, avfallsverk, kärnkraftverk och andra större offentliga anläggningar som sjukhus och myndigheter.

ERAB samarbetar med en av Europas ledande tillverkare av stålskorstenar som arbetar med senaste produktionsteknologier. Huvudkontoret ligger i Örebro och deras arbetsområde är hela Sverige och Norden.

Intressentmöte Arbetsmiljöverket

I förra veckan var vi på C2 Safety med på ett intressentmöte med Arbetsmiljöverket med information om det arbete som nu pågår kring att strukturera upp arbetsmiljöreglerna. Ambitionen är att förtydliga ansvar och roller samt och göra det lättare att hitta. Antalet föreskriftshäften kommer att minska från ca 70-14. De nuvarande reglerna sorteras in efter att de bearbetats språkligt och förtydligats.

Se gärna denna korta informationsfilm som beskriver hur arbetet går till. Det är ett mycket omfattande arbete med en blandning av gamla och nyare texter och det beräknas vara klart 2023.

Fortsatt fokus är det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet som kortfattat innebär att Identifiera och undersöka arbetsmiljörisker och vidta åtgärder för att minska/förhindra de riskerna. Kontakta oss gärna om du behöver stöttning i ditt arbetsmiljöarbete och/eller riskanalys. info@c2safety.com.

- Du måste godkänna cookies för att visa video -

Läs mer här: https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regelfornyelse/

Risk Managemant Online

För några veckor sedan lanserade vi vår första webbaserade utbildning, Risk Management Online. När vi såg att flera av våra kunder fick inställda uppdrag och minskad arbetsbelastning på grund av pandemin kände vi att det var dags för oss att ge tillbaka. Intresset var stort och online-kursen blev fullbokad samma dag som vi lanserade den. En bra mix av företag, branscher och erfarenheter i kombination med ett stort engagemang gav bra diskussioner och frågeställningar. Vi diskuterade även deltagarnas egna utmaningar i grupp. Här berättar Christer Hed, brandman på Räddningstjänsten i Medelpad mer om utmaningarna i sin yrkesroll och vad han tyckte om utbildningen Risk Management Online.

Vilken roll har du på Räddningstjänsten i Medelpad?
Jag jobbar som brandman och instruktör, vilket innebär att utbilda både deltid- och heltidsanställda brandmän inom flera områden som brand, räddning, farliga ämnen, ledning med mera.

Vilka är de största utmaningarna kring arbete på höjd anser du?
De stora utmaningarna med arbete på höjd för min del är att kunna ge de nya deltidsbrandmännen och nya vikarier en så bra grundutbildning som möjligt som vi kan jobba vidare med. Förhoppningen att de blir motiverade och inspirerade av att kunna arbeta på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt på hög höjd. För våra heltidsanställda så arbetar vi för att alla ska känna sig säkra på den utrustning och de metoder vi har, lite ”Back to Basic”, att hålla allting enkelt. Ibland tenderar vi att krångla till det, och därför är det bra att kunna diskutera frågor med en extern part som C2 för att får perspektiv.

Vad tar du med dig från Risk Management-utbildningen?
Det jag tar med mig från Risk Management-utbildningen är att man aldrig kan få för mycket utbildning eller repetition när det gäller riskhantering och riskanalys. Och att när vi identifierar en risk så kan vi koppla på en åtgärd för att minimera eller ta bort risken. Sen tycker jag att era instruktörer är superbra, jag har tidigare gått utbildning med både Erik och David, och nu även med James och har bara gott att säga om dem! De är väldigt kunniga och ger ett professionellt intryck. Det är aldrig några problem att efter en kurs rådfråga eller bolla tankar med dem.

Är du nyfiken på våra kurser? Här hittar du hela vår kurskalender. Passar inte datumen som erbjuds? Hör av dig till oss!

Leveransinformation gällande Coronavirus (COVID-19)

Leveransinformation från C2 Vertical Safety

Med anledning av rådande situation gällande Covid 19, vill vi informera att vår ambition är att upprätthålla våra leveranser som vanligt. Vi bevakar händelseförloppet och följer noggrant utvecklingen och myndigheternas information.

Prioritering av leveranser till samhällskritiska funktioner

C2 Vertical Safety har fattat beslut om att prioritera leveranser till samhällskritiska funktioner om tillgängligheten på vissa varor är begränsad.

Vi har ett stort lager av varor med god leveranskapacitet och har dagliga leveranser till hela Sverige. I största möjliga mån försöker vi leverera er order samma dag som order läggs. Detta kan komma att ändras.

Våra leverantörer från olika delar av världen har varierande åtgärdsplaner kring produktion och leveranser i försök att minska smittspridning av Covid 19. Detta kan innebära att vi för tillfället inte kan ge svar när vissa produkter kommer i lager igen.

I vissa fall kan vi erbjuda liknande produkter direkt. Vi meddelar ifall det är möjligt.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några funderingar.

Ta hand om er

Varma hälsningar,

C2 Vertical Safety

C2 & LYON – TOTAL WORK AT HEIGHT SOLUTIONS

November 5-8 it’s time for A+A in Düsseldorf – the largest international trade forum for safety, security and health at work. This year is the first time we are participating at the forum, and we do it together with our international partner Lyon Equipment. Meet us in Hall 7A, stand E26.

We offer a comprehensive solution for professionals who work at height. We supply and distribute market leading specialist equipment, we also provide innovative design, in-house manufacturing and servicing capabilities. Combining these assets with our world class training facilities and staff enables us to deliver the right solution for your needs. We call our comprehensive solution 360° – it encompasses Consultancy, Training and Equipment.

- Du måste godkänna cookies för att visa video -

EQUIPMENT

Having fall protection systems for working at height is not enough, we can help you select appropriate equipment solutions by working with you to understand your needs.

TRAINING

Working at height can be incredibly challenging even with the best equipment, we offer world-class facilities and training for working at height, rope access and technical rescue in difficult to access environments.

CONSULTANCY

Effective working solutions come from a comprehensive understanding of the task. Our extensive experience across multiple sectors enables us to provide a range of services. Our services include task analysis and advice on systems of work, external quality assurance of training functions and technical report authorship.

A+A, 5-8 November in Düsseldorf, is the largest international trade forum for safety, security and health at work. Meet us in Hall 7A, stand E26.

Book a meeting with us! Contact us.
Read more about the A+A trade forum here!
Read more about Lyon Equipment

Morgan Eriksson – ny instruktör hos oss

Vår nya instruktör Morgan har sedan starten i maj haft fullt upp med utbildningar och projekt hos oss på C2 Vertical Safety. Vi haffade honom mellan två kursblock för att få en kort presentation av Uppsalakillen som under de senaste åren valt att spendera vintrarna norr om polcirkeln.

.

Hej Morgan,

Berätta mera, vad har du gjort så högt upp i landet?

Jag arbetar bland annat som lavinspecialist för Naturvårdsverket och för diverse skidanläggningar som till exempel Riksgränsen, Björkliden och Narvik samt även mot det privata näringslivet.

Men nu är du på C2, hur hamnade du här?

Jag gjorde en del uppdrag inom Rope Access åt C2 för drygt elva år sedan då jag ursprungligen kommer från Uppsala. I våras, i samband med att jag gick en elektrikerutbildning för att bredda min kompetens inom reparbete kom jag i kontakt med C2 igen. Jag ställde då frågan om de behövde instruktörer och det visade sig att de var mitt i en tillväxtfas.

Har du någon nytta av din erfarenhet som lavinspecialist hos C2?

Absolut, nyligen var jag uppe i Idre Fjäll och genomförde en liftevakueringsutbildning som instruktör på C2. Under kurserna pratas det om hur man hanterar en pressad och stressad situation där många resurser ska organiseras. Min erfarenhet som räddningsledare kommer väl in här. Jag har arbetat i flera skarpa lavinscenarion och liftevakueringsinsatser.

Kan du berätta mer om besöket på Idre Fjäll?

Det var en liftevakueringsutbildning steg 2 som genomfördes där. Personalen på anläggningen kan redan utföra evakueringar men de ville att några på anläggningen skulle ha mycket god detaljkunskap samt känna till hur de kan öva på evakuering på egen hand. När man driver en anläggning som har sittlift eller gondol så måste man kunna evakuera liftarna på människor. För detta finns olika tekniker att använda.

Kan du berätta hur en evakuering går till?

C2 har ett färdigt upplägg med metoder för denna typ av utbildning där personalen jobbar i team om två. En person klättrar upp för masten och hakar fast ett hjul. Med hjälp av ett rep åker personen kontrollerat på vajern fram till korgen för att hjälpa människorna som sitter i den. Den andra personen i teamet säkrar, och beroende på situation görs detta från marken eller uppe i masten. Personerna firas ner en och en på ett säkert sätt. Liftevakueringar går normalt sett bra, men kan ta tid och det kan vara obehagligt för dem som sitter där.

Med inblick i räddningstjänstens vardag

I slutet av september genomfördes Skadeplats som är Räddningstjänstens årliga konferens i Uppsala. Evenemangshuset UKK, Uppsala konsert och kongress och Fyrislunds brandstation tog emot närmare 450 personer från vår svenska Räddningstjänst som under två intensiva höstdagar tog sig an temat erfarenhetsåterföring.

.

Vårt team från C2 Vertical Safety var också på plats i Uppsala och höll en förevisning på UKK´s stora scen där en repräddning iscensattes tillsammans med Uppsala brandförsvar. Konferensdeltagarna kördes sedan ut till en teststation vid Fyrislunds övningstorn för att testa metoder och ny utrustning.

– Väldigt intressanta möten och bra diskussioner. Glädjande att fler får upp ögonen för det viktiga arbetet med säkerhet på höjd och repräddning, sammanfattar Martin Malmberg marknadschef på C2 Safety deltagandet på konferensen. Kul att flera räddningstjänstförbund har en långsiktig plan för hur de skall hålla kompetensen kring arbetsklättring, fortsätter han.

Skadeplats riktar sig till operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etcetera välkomnas att delta.

Det finns inget dåligt väder…

Med rätt utrustning kan till och med en regnig och blöt aktivitet bli njutningsfull. Idag finns en uppsjö av regntåliga kläder och vattentäta väskor av hög kvalitet. Trots det finns en oro hos många att fukt och damm ska tränga in och förstöra elektronisk utrustning som mobiltelefonen eller kamerautrustning.

.

När Nite Ize i våras lanserade RunOff – en helt ny kollektion av damm- och vattentäta väskor i fem olika storlekar – var det många som ville ge sig ut i oväder för att testa produkterna.

– Vi på C2 fullkomligt älskar produkten, den har följt med på många äventyr under sommaren och vi ser många användningsområden för den, både för våra proffs- och sportkunder, berättar Martin Malmberg, Director of Sales and Marketing på C2 Vertical Safety.

Väskor med ny innovation

Alla väskorna är utrustade med en genomskinlig yta för att du lättare ska kunna se vad de innehåller. Men den största nyheten är att väskkollektionen har utrustats med Nite Ize´s egen innovation, TRU™ Zip, en hållbar TPU-konstruktion med RF-svetsade sömmar som är en vatten- och dammtät dragkedja med självhäftande förslutning. Detta gör produkten damm- och vattentät enligt IP67.

Vad innebär IP67?

IP-klassningen beskriver hur bra skyddad en produkt är mot fasta partiklar och vatten. IP står för International Protection och följs av två siffror. Den första siffran visar graden av skydd mot fasta partiklar, till exempel sand och damm. Den andra siffran visar graden av skydd mot inträngande vätskor (vatten). Ju högre siffra desto bättre skydd. För fasta partiklar går skalan ifrån 0 till 6 och för vatten går skalan från 0 till 8.

Vad tål väskan då?

RunOff-kollektionen har det högsta skyddet mot fasta partiklar, vilket innebär fullt skydd mot dammpartiklar. En sjua i vattentäthet innebär att den klarar det näst tuffaste testet, att sänkas ner 15-100 cm i vatten i 30 minuter. En åtta, som är den högsta graderingen för vattentäthet, står för tryckvattentätt – och det är väl något vi aldrig skulle vilja se på en väderleksprognos?!

Kort sammanfattat: Strunta i väderleksrapporten och ge dig ut och njut!

RunOff Vattentät Plånbok: kort, kontanter, små tillbehör.
RunOff Vattentät Pocket: mobiltelefon, dokument, sladdar.
RunOff Vattentät 3-1-1 påse: bärvätskor (uppfyller TSA-standarder).
RunOff Vattentät Neccesär: hygienartiklar, övriga tillbehör.
RunOff Waterproof Medium Packing Cube: underkläder, gymkläder.
RunOff Waterproof Large Packing Cube: skor, stövlar, kläder och större packning.

Se reklamfilmen om RunOff och de olika användningsområden här https://youtu.be/Y8Lue7H2qRk

Weine håller koll på kontrollerna

Hög höjd är inget problem när man har en bakgrund från ett akrobatisk cirkusliv. Låt oss presentera Weine Pernersten, instruktör med flera ansvarsområden på C2 Vertical Safety.

Har du varit i kontakt med C2 Vertical Safety för att få din personliga skyddsutrustning kontrollerad har du troligen varit i kontakt med Weine. Weine är ansvarig för PPE (personlig skyddsutrustning) på C2, vilket i praktiken innebär att se till att både vår egen och våra kunders personliga skyddsutrustning alltid är kontrollerad enligt det regelverk som finns.
2013 startade Weine sin karriär som instruktör hos oss på C2. Innan dess var han egenföretagare och projektledare inom underhållningsbranschen, främst riktat mot cirkus och varieté. Weines pragmatiska förhållningssätt och goda organisationsförmåga tog vi på C2 tillvara på och idag är det Weine som håller koll på det mesta när det gäller C2´s träningsanläggning i Uppsala.

Periodisk kontroll på plats

Företag väljer ofta att skicka iväg sin PPE-utrustning för den periodiska kontrollen. Till C2 kommer både mindre paket och hela pallar med utrustning som ska kontrolleras och registreras. Det finns också företag och organisationer som inte har möjlighet att lämna ifrån sig sin skyddsutrustning, till exempel Räddningstjänsten. Då gör vi istället besök hos kunden, och oftast är det Weine som inspekterar på plats. Behöver du också ett särskilt upplägg för kontroll av PPE-utrustning hittar vi en passande lösning för er.

FEM TIPS från Weine för att få koll på kontrollen

  • Gör en tydlig markering i din egen kalender när det är dags för kontroll av din PPE-utrustning.
  • Gör en märkning på dina produkter som påminner dig om när det är dags för kontroll. Observera att du måste följa produktens manual om vart denna får fästas!
  • För mindre företag lönar det sig att låta någon annan ta hand om kontrollen. Passa på att skicka in PPE-utrustningen när du åker på semester, så har du den tillbaka när du är på plast igen.
  • Stora företag bör utse en person som är ansvarig för att kontrollerna sker. Antingen genom att sköta kontrollen på egen hand (se aktuell kurs här), eller låta någon extern part ta hand om dem.
  • Använd ett onlineverktyg speciellt framtaget för denna typ av dokumentation, vi rekommenderar Papertrail. Du får bland annat aviseringar när det är dags för kontroll och du riskerar inte att tappa bort eller förlora information om en dator går sönder eller en anställd slutar.

Här kan du läsa mer om Fallskyddsutrustning och hur vi arbetar med det.