Bergsklättraren som tar säkerhet till nya höjder

Hjälmar, rep, selar och falldämpare – när du jobbar på höga höjder finns det inga rum för misstag. Oavsett om din utmaning är att nå en alptopp eller att få klart bygget i tid. Möt bergsklättraren tillika räddningsexperten David Crawley, Head Trainer hos oss på C2 Vercital Safety.

Vissa barn vågar sig till toppen av klätterställningen, andra betydligt högre än så. David Crawley, visste tidigt vad han ville göra i livet.
– Pappa är gammal alpinist och bergsklättring är det vi sysslar med som familj. Vi spelade inte fotboll, vi klättrade i berg, förklarar han.
Entusiasmen blev så småningom till en profession. Davids breda expertis inom bergsklättring och räddningsarbete har överförts till industri, eftersom räddningsteknikerna är detsamma och lätta att översätta från sten till trä-, betong- och stålbyggnationer

– Sedan 4 år tillbaka är jag Head Trainer på C2. Det innebär att jag ofta skräddarsyr kurser efter behov hos varje enskild kund. Vi har färdiga kurser, men ofta anpassar vi till en given ram, vi är väldigt flexibla och lyhörda, förklarar han.

Säkerhet i första rummet

En av Davids stora utmaningar är att komma fram till vad kunderna har för behov, då de ibland har svårt att komma fram till vad de faktiskt behöver. Många tycker att säkerhet tar tid och är bökigt, men man vill gärna undvika att bryta mot lagar och regler. Något David ser ett problem med:

– Ibland kan man se hos vissa företag att det som driver säkerhetsarbetet snarare är risken för sanktioner än för säkerheten i sig. Det är inte rätt perspektiv, det borde vara tvärtom, då billigast arbetskraft på hög höjd sällan är bäst. Men det märks samtidigt att intresset för den här sortens säkerhetsarbete ökar vilket är positivt. Tillverkarna tar hela tiden fram ny säkerhetsutrustning som gör det så lätt som möjligt att följa föreskrifter, så överlag är det mycket bättre nu än för bara tio år sedan.

Ofta handlar det om vilken säkerhetskultur som råder hos ett företag. I vissa branscher, ofta de lite nyare, har dessa frågor funnits med sedan dag ett.

– Inom vindkraft är säkerhetstänket standard. Det är strängt och finns inpräntat. Det är en kultur som skapats från början. Byggbranschen till exempel, har en annan tradition där gamla mönster lever kvar och säkerhetskulturen har en bit kvar på vissa håll. Tyvärr märks detta på att det är mest olycksfall i den industrin, säger David.

Företag inom just byggbranschen är dock frekventa elever hos David, då de ofta ställs inför svåra utmaningar som kräver ett säkerhetstänk på hög nivå. Han tar upp ett färskt exempel:

– Nyligen jobbade jag med ett företag som bygger femvåningshus med lägenheter. De står på en väldigt smal kant och tar emot stora och tunga väggsektioner som kommer med kran. Risken för fall är stor. Detta var ingen standardutbildning utan vi fick ta fram en lösning baserad på deras specifika behov.

Konsten att skilja på tak och fasad
David har inte en lösning. Han har flera. Ingen säkerhetskurs är den andra lik, då ingen arbetsplats är den andra lik. Varje kurs börjar med en riskanalys och mycket är sunt förnuft. Det blir en diskussion om hur man minimerar eller helt tar bort riskerna och kommer fram till säkrare arbetsmetoder.

– På utbildningen är det viktigt att problemen identifieras och att vi aldrig bara accepterar dem och går vidare. För att det ska bli rätt måste du ha både system- och produktkunskap, vilket vi tillhandahåller. Takarbete ska exempelvis ske på taket och inte på fasaden. Finns inte behovet att vara på fasaden ska du ha ett system som tar stopp vid takkanten, avslutar David.

Davids 3 saker för företag att ta med sig från en utbildning:

  1. Planera arbetet väl
    Dålig planering skapar stress. Stress skapar ofokus. Ofokus leder till problem. Saker tappas, en hammare ramlar ned. Varför ta risken i onödan?
  2. Kommunicera
    Vad ska göras och hur ska vi göra det? Vilka verktyg ska vi ha med oss? Och har vi en solid räddningsplan om det som inte får hända händer? Visuell och verbal kommunikation i alla led är kärnan!
  3. Våga vara säker
    Det är inte livsviktigt att spara in en kvart till företaget. Våga påpeka när riskfyllda beslut inte känns bra! Ta tag i det innan någon faller fritt och slipp rubrikerna i tidningen.

Vill du komma i kontakt med David? Du når honom på 018-56 69 98 eller genom mejl här.