Takarbete

Jobbar du på tak har vi utrustningen som du behöver för att arbeta säkert och effektivt. Beroende på hur taket ser ut, vad du ska göra och hur ofta du behöver utföra dina arbetsuppgifter har vi fallskyddsutrustning för dig och utrustning som gör ditt arbete säkrare. Att kunna ta dig upp efter ett fall över kanten eller hjälpa din arbetskamrat om något skulle hända kräver framförallt kunskap hos dig men också att du har rätt utrustning.

Rådfråga oss gärna så ger vi dig individuella tips för vilken utrustning du ska välja. Här är några exempel på utrustning för säkert och effektivt och ergonomiskt takarbete året runt.

Öka din kunskap

Öka din kunskap om teknik, metoder och säkerhet på höjd. Aktuell fallskyddsutbildning för dig som arbetar på tak: