Räddningsutrustning för insatser på höjd

Hos oss hittar du räddningsutrustning både för personligt skydd och utrusning som hjälper dig att nå svåråtkomliga platser vid avancerade räddningsinsatser på höjd. Under flera år har vi utrustat och utbildat räddningstjänst, brandförsvar, polis och militär.

Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar och anpassar vi metoder, teknik och utrustning för att passa vid olika typer av specialinsatser. Vi genomför även regelbunden utbildning, träning och workshops för erfarenhetsutbyte om räddningsinsatser på höjd.

C2 står för Climbing Competence. Vi erbjuder utrustning och utbildning som ökar din kunskap och säkerhet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.