Kraftindustri, vindkraft och telecom

För dig som arbetar inom områden som kraft, vind och telecom är jobbet ofta på hög höjd. Vi har utrustning för dig som arbetar som vindkraftstekniker, reparatör, montör eller som har annan specialkompetens för installation, montering, byggnation, besiktning med mera inom din bransch.

Idag finns både personlig säkerhetsutrustning som är anpassad för att underlätta och ge säkerhet för olika yrkesgrupper på höjd och utrustning för klättring, firning, fallskydd och utrustning för räddningsarbete på höjd.

Rådfråga oss gärna så ger vi dig individuella tips för vilken utrustning du ska välja. Här är några exempel på utrustning för säkert och effektivt och ergonomsikt arbete på höjd inom din bransch.

Öka din kunskap

Öka din kunskap om teknik, metoder och säkerhet på höjd. Aktuell fallskyddsutbildning för dig som arbetar inom kraft, vindkraft– och telecom.