Avancerad räddning

Året om, dygnet runt inträffar olyckor som kräver räddningsinsatser. När det gäller avancerade räddningsinsatser på höjd eller i trånga utrymmen har vi utrustning och kunskap om metoder och teknik som gör en riskfylld insats säkrare. Tillsammans med Petzl ordnar vi dessutom utbildning som leverantören kräver för certifiering av arbete med specialutrustning vid till exempel helikopterräddning.

Vi levererar utrustning till räddningstjänst, brandförsvar, polis och militär.

Vi utrustar och utbildar kraftindustrin som använder EBR-metoden vid räddning. Vi utbildar och utrustar även vindkrafttekniker bland annat i första hjälpen och evakuering av nödställd enligt GWO:s standard.

Rådfråga oss gärna så ger vi dig tips om vilken utrustning du ska välja. Här är några exempel på utrustning vid räddningsinsatser på höjd.

Öka din kunskap

Öka din kunskap om teknik, metoder och säkerhet på höjd. Aktuell utbildning för avancerat räddningsarbete på höjd.