Studiebesök på Vestas

Att vara ute i verkligheten är ett viktigt moment som instruktör, därför är våra instruktörer ofta ute på studiebesök hos kunder och partners. För den som utbildar inom GWO och vindkraft finns krav på att måste besökt ett vindkraftverk – i år stod Vestas i Jädraås som värd för vårt besök.

I september infann sig tolv av våra instruktörer på Vestas vindkraftsanläggning i Jädraås. Det var dags för det årliga besöket på en vindkraftsanläggning. En stor del av besöket innefattar praktiska moment, räddningsövningar och teoretiska lärdomar kring ett vindkraftverk. Det är viktigt att förstå de problem och utmaningar som vindkraftstekniker möter i verkligheten. Under besöket passade gänget även på att testa olika utrustningar och metoder.

Rent tekniskt är utrustningen densamma oavsett om du befinner dig på sex eller 100 meters höjd. Det spelar egentligen ingen roll, och någonstans måste du lita på att utrustningen fungerar. Men det är klart att du är extra utsatt på riktigt hög höjd och att det är naturligt för kroppen att reagera. Även repen beter sig annorlunda på mycket höga höjder eftersom längden gör att det blir mer gung. Den skillnaden mot förhållandena i våra 18 meter höga utbildningslokaler är bra att få känna på, berättar Inga Kazlauskaite, instruktör på C2.

Vestas har mer än 30 års erfarenhet som tillverkare och leverantör och är idag den ledande leverantören till den svenska vindturbinsmarknaden. Läs mer om Vestas här.