Kundinformation gällande Coronavirus (COVID-19)

Kundinformation gällande Coronavirus (COVID-19)
Med hänsyn till situationen med Coronaviruset har vi upprättat några extra rutiner/åtgärder. Vår ambition är att upprätthålla våra leveranser av utrustning/utbildningar och övriga tjänster i möjligaste mån. Vi följer givetvis folkhälsomyndigheten och regeringens instruktioner och vill särskilt belysa följande:
•    Har du minsta symptom på förkylning, hosta etc, stanna hemma med respekt för andra elever och instruktörer.
•    Tvätta händerna ofta med tvål och använd handsprit. Vi har ställt ut extra handsprit i våra utbildningslokaler.
•    Vi har sett över våra moment i utbildningarna och anpassat övningarna för att minimera fysisk kontakt.
•    Våra elever förses med egen låneutrustning under kurs som sedan sätts i karantän efter avslutad utbildning.
•    Vi har infört portionsförpackad mat istället för lunchbuffé.
•    Undvik handhälsningar och annan fysisk kontakt.
•    För C2 personal har vi internationellt reseförbud.
•    Vi har städning varje dag.
•    Vi uppmanar övrig C2 personal att om möjligt arbeta hemifrån och sköta kundmöten via videokonferens eller telefon.

Vi följer myndigheternas information kring denna pandemi noggrant och informationen instruktionerna kan komma att ändras med kort varsel. Kontakta info@c2safety.com om ni har frågor kring detta.

Ta hand om er

Hälsningar,
C2 Vertical Safety