Referenskunder

Ett urval av de många företag vi levererar utrustning och utbildning till...
Sverige

 • Försvarsmakten

 • Rikspolisstyrelsen
 • 
FMV
 • 
Ahlsell

 • B&B
 • 
Elektroskandia

 • Tools
 • Ericsson

 • EBR

 • Globen

 • Anticimex

 • E.ON

 Och många, många fler


Riggbranschen: Globen. Pedro Roberts.

Vi har utvecklat vårt sätt att arbeta utifrån de behov vi har och hela tiden haft killarna på C2 Vertical Safety som utbildare, bollplank och rådgivare för att hitta ett säkert och smart arbetssätt, säger Pedro Roberts, evenemangstekniker och säkerhetsansvarig för riggteknik och höghöjdsarbeten på Globen.
Det handlar inte om att hitta på nya hemliga knopar utan att använda den utrustning och den teknik som vi lärt oss arbeta med på fasta rep. Tillsammans med C2 Vertical Safety har vi anpassat tekniken och metoderna så att även arbetet i trossen går smidigt.
Att kunna arbeta med rep och sele gör vårt arbete lugnare. Om något akut händer med till exempel tekniken, vet vi att vi snabbt, enkelt och säkert kan komma åt ställen även på hög höjd som behöver åtgärdas.


Telecombranschen: Conventus. Anders Larsson.

Arbete i mast kräver utbildning. En av de stora mastbyggarna på marknaden är Conventus. Anders Larsson är vd och den som ansvarar för att mastarbetarna har den kunskap som krävs för att arbetet i masten är säkert. C2 Vertical Safety har uppdraget att utbilda mastarbetarna och se till att de är rätt utrustade.
- Vi utbildar alla i mastarbete och taksäkerhet, säger Anders Larsson. Grabbarna är nöjda och har stort förtroende för C2 Vertical Safetys instruktörer. De är välutbildade, många av instruktörerna är klätterentusiaster och de har alla stor erfarenhet av att lära ut ett effektivt och säkert arbetssätt som fungerar i masten.
Det är värdefullt att ha ett enda telefonnummer att ringa och med det samtalet kunna fixa allt som krävs för att arbetet i masterna ska vara säkert, säger Anders Larsson. Utbildning. Utrustning.Fortbildning. Årliga läkarkontroller. Arbets-EKG. Besiktning av utrustningen. Allt.
Det är också till killarna på C2 Vertical Safety jag vänder mig med mina funderingar när det gäller frågor som rör säkerheten i masterna.


Kraftbranschen: Vattenfall Service Syd. Torbjörn Larsson.

Ibland kan en till synes liten förändring i sättet att arbeta innebära stor skillnad.
Både när det gäller säkerhet, effektivitet och arbetsergonomi. Att gå från stödbälte till sele är bara ett sådant exempel. - Att arbeta med helsele och rep vid mast- och höghöjdsarbeten innebär ett nytt tankesätt, säger Torbjörn Larsson, skyddsingenjör Vattenfall Service Syd.
Fördelarna arbetsergonomiskt är stora. Det är ett smartare arbetssätt och ett lättare arbetssätt för kroppen med minskat slitage i nacke, axelparti och knän.
C2 Vertical Safety är vår samarbetspartner när det gäller utbildning, fallskyddsprodukter
och besiktning av utrustning. Tillsammans har vi också varit med och utvecklat EBRmetoden för räddning av nödställd i stolpe.


Takbranschen: Hagmans Tak. Lasse Wallin

Hala och branta hustak är arbetsplatsen för många plåtslagare och takläggare vintertid.
Snö och istappar som hotar förbipasserande nere på gatan måste bort. Arbetet är riskfyllt och kravet på fallskydd ett måste.
- Inför vinterns arbete har alla takläggare utrustats med ny modern utrustning, säger
Lasse Wallin, arbetsledare på Hagmans Tak och säkerhetsansvarig. Alla har gått grundkursen säkerhet på tak och dessutom har vi genomfört en specialkurs – nödfirning från tak. Ny teknik och ny lätt utrustning har gjort arbetet lättare, smidigare och säkrare.
- När vi letade ny utrustning kom vi i kontakt med C2 Vertical Safety, säger Lasse Wallin.
Först var jag skeptisk till att arbeta med det som vi trodde var bergsbestigarutrustning,
men när vi fick se och prova grejerna förstod vi snabbt att det var extremt bra grejer.
Dessutom helt anpassade för professionellt bruk. Utrustningen är lättare att hantera jämfört med de gamla fallblocken och midjebältena. Ny smidig utrustning och rätt utbildning ger säkrare arbete på taken.


Räddningstjänsten: Botkyrka. Staffan Hyllengren.

När en bergsklättrare, mastarbetare eller takarbetare råkar ut för en olycka måste
räddaren ha kunskap om hur både han själv ska agera för att vara säker och hur
han ska ta hand om den skadade. När larmet går är det räddningstjänsten som rycker ut.

- En klätterolycka inom vårt område för några år sedan då en klättrare ramlade
och bröt båda benen blev en väckarklocka för oss, säger Staffan Hyllengren, Brandförsvaret i Botkyrka.
Vi har satsat på att skaffa bra utrustning och ökat vårt kunnande när det gäller rappellering. På varje skift arbetar två killar som gått specialkursen C2 Rope Rescue. Vi som gått kursen har ansvaret att utbilda de andra i vårt arbetslag och se till att alla
kan använda utrustningen. Vi tränar rappellering regelbundet på samma sätt
som vi tränar inför andra räddningsuppdrag.
Om man har klätterberg inom sitt område är det bra att ha den här kompetensen.
Eller om det sker en olycka i en mast eller på landbacken i någon djup brunn. Kompetensen gör att vi själva kan arbeta säkrare.

Kontakt Press Support