Om C2 Vertical Training

C2 Vertical Training är vårat eget varumärke och är i dag ledande i Sverige inom utbildningar på höjd. Vi har utbildat fler än 2000 personer i Sverige, samt ett stort antal utomlands.

C2-Training-Center 350pxbred

Vi genomför utbildningar för säkert och effektivt arbetei höghöjdsmiljöer, såväl grund- som repetitionskurser. Utbildningarna innefattar både teori och praktik, vilket säkerställer smidigt handhavande av utrustning samt förståelse för hela säkerhetssystemet. I teoridelen går vi även in på svenska och europeiska lagar och normer för höjdarbete.

Metoderna vi lär ut bygger på att försöka använda fallskyddsutrustningen som ett hjälpmedel och inte bara ett skydd. Detta bidrar både till ett effektivare och säkrare utförande, arbetet går snabbare och slitaget på din egen kropp minskar. Du kommer också att uppleva fördelarna med att arbeta i ett system med stöd av sträckta linor och uppskatta de extra möjligheterna som du får vid aktiv användning av utrustningen. Bäst av allt du får kunskap som gör att du kan arbeta säkert vilket leder till ökad trygghet.

Viktigast för oss under kurserna är säkerhet! Vår säkerhet på kurs är också din säkerhet.
Våra instruktörer fortbildas kontinuerligt. Många av dem har stor erfarenhet av klättring och alla är certifierade och specialutbildade för sitt uppdrag som instruktörer.

I det normala fallet så är vi max 12 elever per kurs med två instruktörer för att hålla hög säkerhet och effektivitet.

Efter utbildningen får eleverna ett certifikat i körkortsformat.

Vi står för all utrustning och material till kurserna, samt fika och lunch. På C2s utbildningar använder vi alltid den senaste och bästa utrustningen som finns på marknaden.

Läs mer om våra branchanpassade kurser här

Kontakt Press Support