Lagar & normer

Vi jobbar löpande med att hålla våra kurser uppdaterade enligt de lagar och normer som gäller.

För att bidra till en positiv utveckling rörande arbetsmiljö och säkerhet är C2 sedan 2010 medlemmar i SIS/TK 403 Personlig fallskyddsutrustning, en teknisk kommitté för utveckling av EN standarder.

Vi hjälper även företag med att skriva interna säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöplaner.
Nedan hittar du hemsidor samt svenska och europeiska regler gällande arbete på höjd. Listan gör inte anspråk på att vara heltäckande eller fullständigt uppdaterad.

Arbetsmiljöverket http://www.av.se/

Boverket http://www.boverket.se

Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap https://www.msb.se/

Taksäkerhetskomitten  http://www.taksakerhet.se/

Kontakt Press Support