Visa alla kurser | Anmäl dig!


C2-Wind-Power-Repetitionzon alla 125

Målgrupp

Vindkraftsindustrin. Komplett kurspaket med re-certifiering och repetition av evakuering och räddning. Möjlighet till besiktning av din personliga PPE utrustning i samband med kursen.

Pris per elev

3 750:-

Komplett kurspaket med besiktning av utrustning, nedtagning av nödställd. Godkänd kurs förlänger giltigheten på ditt certifikat med tre år.

Läkarundersökning

I samband med denna kurs finns även möjlighet att genomföra läkarundersökning samt arbets-EKG enl. AFS2000:6. Enligt AFS2000:6 Mast och stolparbete skall alla som klättrar över 13 meter göra en obligatorisk årlig läkarundersökning. Vi samarbetar med Prohelia i Uppsala. 018-46 88 00, www.prohelia.se. Bokning görs genom C2 Vertical Safety. Läkarundersökningen tar ca 1 h och görs måndagar mellan kl 15-18.
 

Kursmoment

  • Nya metoder
  • Repetition och övning av nedtagning av nödställd,
  • Uppdatering av aktuella nyheter kring säkert arbete på höjd
  • Lagar och föreskrifter, uppdateringar
  • Praktisk träning av moment på Wind Power Zon 1
  • Teoriprov
Kontakt Press Support