Visa alla kurser |

C2-Telecom-Repetition

Målgrupp

Telecom och kraftindustri. Alla som innehar mastcertificat.

Pris per elev

3 750:- Kurs

Repetition av dina personliga färdigheter med fokus på nedtagning av nödställd.

Läkarundersökning

I samband med denna kurs finns även möjlighet att genomföra läkarundersökning samt arbets-EKG enl. AFS2000:6. Enligt AFS2000:6 Mast och stolparbete skall alla som klättrar över 13 meter göra en obligatorisk årlig läkarundersökning. Vi samarbetar med Prohelia i Uppsala. 018-46 88 00, www.prohelia.se. Bokning görs genom C2 Vertical Safety. Läkarundersökningen tar ca 1 h och görs måndagar mellan kl 15-18.

I samma norm rekommenderas även att nedtagning av nödställd bör övas en gång per år. Personlig skyddsutrustning skall besiktigas av behörig person en gång per år.

Kursmoment

  • Uppdatering av lagar och normer för arbete på höjd
  • Nedtagning av nödställd
Kontakt Press Support