Enkelrepenkelrep

Sportkättring, topprepsklättring
Tradklättring (där leden går efter en rak linje, annars använd dubbelrep)


Den viktigaste egenskapen hos ett rep är hur mjukt det bromsar upp belastningen vid ett fall. Detta kallas fångstrycket (impact force). Det är inte bara kroppen som utsätts för belastningen vid ett fall utan även säkringspunkterna. Vid ett fall är belastningen på säkringarna 1.6 gånger högre än på klättraren. 


Varför testas repen med 80 kg vikt?
Det är den vikt man räknar på en klättrare inkl utrustning.

Varför är den maximala belastningen satt till 12 kN? 


Ja, det beror på hur du klipper in repet på väggen.
Om repet är inklippt i en rak linje mellan säkraren och sista infästningen (vilket är optimalt) och ett fall uppstår får hela repets längd ta upp belastningen.


Livslängden beror på helt på hur du behandlar ditt rep.
Tillverkarna säger att ett rep håller sin prestanda i max 10 år från den dag det börjar användas och totalt 15 år efter produktion (kan variera från tillverkare).

Det är viktigt att löpande underhålla och besiktiga sitt rep för eventuella skador.


Dessa rep som även kallas statiska (fel då de har en viss töjning) är tillverkade för reparbete där man hänger i repet. Vid denna typen av arbete vill man ha så lite töjning som möjligt för att undgå gungning. Ett semistatisk rep töjer sig ca 40% innan brott, ett dynamisk rep töjer sig ca 70-80%. Vid ett faktor 2 fall med 80kg och ett semistastik rep blir fångstrycket 1208 dan.


Repets livslängd är i hög grad avhängig dess användning och skötsel. Ladda ner PDF för att läsa mer.


Repets töjning påverkas mycket beroende på hur man kopplar mellansäkringarna.


Kontakt Press Support