Underhåll

Underhåll av byggnadsverk och fasader med repteknik är mycket effektivt. Vi har genomfört omfattande fasadtvättar där vi både med högtryck och med hjälp av svampar har tvättat och ytbehandlat stora fasader och strukturer.

Vi genomför även rostskyddsmålning från rep, bland våra uppdrag utmärker sig Höga Kusten bron. Vi har även inspekterat och fogat flygledartornet på Arlanda.

Vi bistår fönsterputsfirmor med fönsterputs på svårtillgängliga strukturer. Vi sanerar och städar i fackverk inne i industrilokaler och köpcentrum.

Vid bergskärningar intill vägar och järnvägar rensar vi klippor från växlighet och lös sten. Vi monterar och inspekterar även skyddsnät intill vägar och räls.

När du anlitar reparbetare för underhållsuppdrag bibehåller du tillgängligheten på ditt objekt relativt bättre än alternativen . Dessutom värnar du om miljön.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig och din verksamhet.


Kontakt Press Support