Special Access

Som Nordens i särklass största leverantör av utbildning i arbete på höjd har vi en mycket bred erfarenhet från fallskyddssystem i olika miljöer - vilket ger oss möjlighet överföra goda idéer från en bransch till en annan.

Inom Special access erbjuder vi
:

  • Rådgivning vid utformandet av fallskyddssystem, där vi särskilt tar fasta på helheten och att den personliga skyddsutrustningen fungerar effektivt med det fasta systemet och den typ av arbete som det är avsett för. 
Vi samarbetar med de ledande tillverkarna av fasta system och personlig skyddsutrustning och bistår både vid upphandling och montage.
  • Utformning av ankarpunkter för exempelvis fönsterputsning vid nybyggnation vilket sparar stora belopp jämfört med att bygga servicebryggor.
  • Säkerhetsansvariga och banbyggare för höghöjdsmoment vid multisporttävlingar och tv-produktioner.
  • Riggning

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig och din verksamhet.


Kontakt Press Support