C2 Access- reparbetstjänster

Reparbete är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att arbeta där Accessen är svår. Vi har erfarenhet från arbete på fasader, ljusgårdar, värmeverk, broar och vindkraftverk mm. Vi genomför såväl korta uppdrag såsom stora omfattande entreprenader.

Inom C2 och i vårt nätverk (nationellt och internationellt) har vi tillgång till ett stort antal reparbetare med erfarenhet från att via rep genomföra omfattande entreprenader. 

Exempel på uppgifter passande för reparbete är utförande av olika typer av montage, reparationer, inspektioner och underhåll. Vi arbetar även med rådgivning avseende taksäkerhetssystem och fasta installationer som t.ex. placering av fästpunkter för fönsterputs mm. 

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig och din verksamhet.


Kontakt Press Support