Kvalitetspolicy för C2 Vertical Safety AB

Denna policy gäller för alla anställda och inhyrda medarbetare till C2 Vertical Safety AB.

C2 står för Climbing Competence. Kärnan i vårt varumärke och verksamhet är just kompetens och kvalitet. Vi skall aldrig kompromissa, vare sig i våra utbildningar, i våra val av leverantörer eller med de produkter vi marknadsför. Endast det bästa är gott nog och säkerhet skall alltid gå före allt annat.

Vi skall arbeta för att förstå kundernas och leverantörernas krav för att förbättra förmånliga samarbeten och genomförandet av ständiga förbättringar.

Vi skall ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem baserat, som ett minimum, på
gällande lagar och företagets standarder.

I begreppet kvalité väger vi in bästa service, användarinformation och utbildning som naturliga komponenter.

C2 arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Utbildningsverksamhet
All utbildning skall minst utföras i enlighet med gällande lagar och i förekommande fall branschstandard. I förekommande fall där certifiering finns skall vi systematiskt arbeta för att uppnå standard och certifiera vår verksamhet.

C2s utbildningsverksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. C2 är också certifierat som Petzl Technical Partner samt Petzl Technical Institute.

C2:s utbildningsverksamhet skall certifieras i enlighet med GWO:s standard. Vi har för avsikt att certifieras mot och följa GWOs Basic Safety Training moduler: Manual Handling, Fire Awareness, First Aid och Working at Heights.

 

Kontakt Press Support