Certifikat

Vi har valt att ansluta oss till organisationer och register som hjälper oss att ständigt bli bättre i vårt arbets- och förhållningssätt med fokus på kvalitet och miljö.

Exempel på våra certifikat/anslutna register:

 


ISO 9001 och ISO 14001

inspectaiso14001 inspectaiso9001 C2 Vertical Safety AB är sedan 2010 innehavare av de internationella certifikaten ISO 9001 och 14001 inom områdena kvalitet och miljö.

Vad innebär det att vara ISO certifierad?
ISO är en internationell organisation som hanterar standarder (International Organisation for Standardization)

ISO 9001
ISO 9001 är en internationell kvalitetsstandard som ligger till grund för ett ledningssystem i en organisation och används i hela världen.

ISO 9001 innehåller 58 krav som baseras på 8 principer:
Ledarskap
Kundfokus
Processinriktning
Systemangreppssätt för ledning
Medarbetarnas engagemang
Faktabaserade beslut
Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
Ständiga förbättringar

Det handlar om att utgå från kundernas behov, se över de interna arbetssätten för att få nöjdare kunder med bättre lönsamhet.

ISO 14001
ISO 14001 är en internationell standard som en organisation kan följa för att skapa ett miljöledningssystem.
Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.
Syftet är att systematiskt arbeta med att minska verksamhetens totala miljöbelastning.

 

GWO

Global Wind Organisation, GWO:s standard Basic Safety Training är ny standard för utbildning inom vindkraftbranschen. Utbildningen är ett viktigt och nödvändigt steg för att öka säkerheten och minska riskerna. C2 Vertical Safety är certifierade GWO-utbildare och erbjuder därmed utbildning enligt Basic Safety Trainings moduler Manual Handling, Fire Awareness, First Aid och Working at Heights.

 

Kontakt Press Support