Vi har valt att ansluta oss till organisationer och register som hjälper oss att ständigt bli bättre i vårt arbets- och förhållningssätt med fokus på kvalitet och miljö.

Exempel på våra certifikat/anslutna register:

 


ISO 9001 och ISO 14001

inspectaiso14001 inspectaiso9001 C2 Vertical Safety AB är sedan 2010 innehavare av de internationella certifikaten ISO 9001 och 14001 inom områdena kvalitet och miljö.

Vad innebär det att vara ISO certifierad?
ISO är en internationell organisation som hanterar standarder (International Organisation for Standardization)

ISO 9001
ISO 9001 är en internationell kvalitetsstandard som ligger till grund för ett ledningssystem i en organisation och används i hela världen.

ISO 9001 innehåller 58 krav som baseras på 8 principer:
Ledarskap
Kundfokus
Processinriktning
Systemangreppssätt för ledning
Medarbetarnas engagemang
Faktabaserade beslut
Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
Ständiga förbättringar

Det handlar om att utgå från kundernas behov, se över de interna arbetssätten för att få nöjdare kunder med bättre lönsamhet.

ISO 14001
ISO 14001 är en internationell standard som en organisation kan följa för att skapa ett miljöledningssystem.
Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.
Syftet är att systematiskt arbeta med att minska verksamhetens totala miljöbelastning.

 

GWO

Global Wind Organisation, GWO:s standard Basic Safety Training är ny standard för utbildning inom vindkraftbranschen. Utbildningen är ett viktigt och nödvändigt steg för att öka säkerheten och minska riskerna. C2 Vertical Safety är certifierade GWO-utbildare och erbjuder därmed utbildning enligt Basic Safety Trainings moduler Manual Handling, Fire Awareness, First Aid och Working at Heights.

 


C2 Vertical Safety har som mål att bli ”Världens bästa arbetsplats”.

Vi tror att god hälsa och kvalitet hänger ihop. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som bidrar till både hälsan hos dem som arbetar och kvalitén på det som levereras.


C2 Vertical Safety AB:s miljöarbete har som mål är att minimera sin påverkan på miljön så att förutsättningar skapas för ett hållbart samhälle. C2 skall bedriva sin verksamhet med målsättningen att alltid använda det för miljön bättre alternativet då ett sådant existerar.

Miljöarbetet bedrivs systematiskt på kort och lång sikt så att miljöfrågor ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det bedrivs med inställningen ständiga förbättringar i ett arbete med mål att öka kunskap, förbättra samverkan med anställda, leverantörer, myndigheter och organisationer. Ansvaret för arbetet har VD. Miljösamordnare är utsedd.

 


Denna policy gäller för alla anställda och inhyrda medarbetare till C2 Vertical Safety AB.

C2 står för Climbing Competence. Kärnan i vårt varumärke och verksamhet är just kompetens och kvalitet. Vi skall aldrig kompromissa, vare sig i våra utbildningar, i våra val av leverantörer eller med de produkter vi marknadsför. Endast det bästa är gott nog och säkerhet skall alltid gå före allt annat.


Kontakt Press Support